ANKARA CAPOEİRA

blog yazısı ekle !

ANKARA CAPOEİRA

Capoeria, (okunuşu: ka-pu-ey-ra şeklindedir) Brezilya kökenli bir dans ve savunma sanatıdır. Brezilya'da konuşulan Portekizcede, büyük ormanlarda bulunan küçük ağaçsız alan anlamına gelmektedir. Capoeira adını bu küçük alanlardan alır.

Brezilya'da yaşayan Afrikalı göçmenlerin, yoksul ve mülksüz kesimin, kölelerin kendilerini savunmak amacıyla geliştirdikleri bu sanat, saldırı temelli bir spor ve dans değildir. Capoeiranın felsefesi barışçıl ve tahammülü esas alan bir felsefedir. Bu nedenle, kişisel gelişim açısından da capoeira önemli danslar arasında yer almaktadır.

Ankara'da Capoeira Kursu için nerelere gidebilirsiniz?
Ankara Capoeira


Günümüzde Brezilya başta olmak üzere, dünya üzerindeki hemen her ülkede geniş kesimlerce sevilmekte ve yapılmaktadır. Capoeiranın estetik görüntüsü ve katı, sert hareketlere sahip olmaması capoeirayı diğer savunma sanatlarından ve danslardan ayırır.

Brezilya topraklarında capoeiranın temellerini atan köle toplumuna göre bu dans "özgürlüğe giden yol" olarak kabul edilir. Onlar için sadece kendilerini savunmak değildir, aynı zamanda ruhsal esaretten de kurtulmanın bir yoludur bu dans.

Capoeira, insanların dizilerek oluşturduğu bir çember ya da yarım daire içinde icra edilir. Bu çemberi oluşturan insan topluluğuna Roda adı verilir. Çemberin içinde yerini alan iki kişi, belli stillerde ve türlü ritimlere göre dans ederek bu sanatı icra eder. Bir bakıma capoeira, bir oyun olarak da görülebilir. Bu oyuna ise Jogo adı verilir. Rodanın oluşturduğu çemberin ve Jogonun belli başlı törelere göre şekillenen kuralları vardır.

Roda içinde müzisyenler (orkestra) de bulunmaktadır. Jogo, müzisyenlerin icra ettiği ritmli müzikler eşliğinde, saldırı ve savunma hareketleri temel alınarak oynanır. Bu oyunun temel prensibi, sadece fiziksel üstünlük kurmak değil, aynı zamanda rakibine zihinsel olarak da üstün gelmekte yatar. Capoeirada üstünlük kurmak, bizim günlük yaşantıda algıladığımız üstünlük kurmak anlamına gelmez. Başlangıçta da söylediğim gibi, bu üstünlük birlik, uyum ve barışa hizmet eder.

Capoeiranın iki temel stili vardır. Bu stiller, Angola ve Regional adlarını taşır. Her iki stilin gerektirdiği şey, dansın anlamını ve amacını derinlemesine algılamak, benimsemek ve uygulamaktır. Capoeira, dansçılarına bir felsefe, bir dünya görüşü aşılar. Capoeira ile ilgileniyorsanız, öncelikli olarak capoeira kültürünün altında yatan felsefeyi öğrenmek için mutlaka uzman bir eğitmenden ders almanız gerekir. Capoeiranın kuralları dans için çok önemlidir. Capoeira felsefesi, dansı ve müziğiyle bir bütündür. Böylesi bütünlüklü bir algı ancak kaliteli bir eğitim sonucunda edinilebilir.

Ankara'da capoeira kurslarına katılarak yoğun iş hayatınızdan ve sıkıcı modern hayattan kurtulmak için kendinize bir nefes alanı yaratabilirsiniz. Böylece hem yeni bir felsefeyle tanışırsınız, hem de aynı zamanda bir spor olan capoeiranın keyfine varabilirsiniz. Sitemizde Ankara capoeira kursları hakkında detaylı bir liste bulabilir, dilediğiniz kursların iletişim adreslerine ulaşabilirsiniz. Sitemizin İletişim bölümünü kullanarak uzman capoeira eğitmenlerine ulaşıp size uygun capoeira programını kolaylıkla belirleyebilirsiniz.