DOĞUDAN GELEN KÜLTÜR ORYANTAL

blog yazısı ekle !

DOĞUDAN GELEN KÜLTÜR ORYANTAL

Oryantal dans dünyanın bilinen en eski danslarından biridir. Orijinalinde, antik dönemin bereketinin ve bolluğunun yattığı düşünülür.

İlkçağ medeniyetlerinin çoğunda matriarki yani anaerkillik görüldüğünden dişi ve kadın gücünü sembolize eden farklı milletlerde farklı isimler taşıyan 'Toprak Ana' ya taparlardı. Toprak Ana, besleyici, barındırıcı ve yaşam vericidir. Göğün üçüncü katında oturur. Anavatan kavramı ile bağlantılıdır. Evi sekiz köşelidir. Kutlu, güçlü bir kadındır. Evrenin ruhudur.

Ankara'da Oryantal Kursu için nerelere gidebilirsiniz?
Ankara Oryantal KursuYaratılış inancına göre, yeryüzü bir yürek gibi çarpan, bir açılıp bir kapanan, bir genişleyip bir daralan yapıya sahiptir. Bütün ve parçaların birbiriyle bağlı olduğu canlı bir varlıktır. Yer, yaratılışın çekirdeğidir. Bitip tükenmeyen bir hayat gücüne sahiptir. İnsanlara iyilik yapmak istediğinde bol bol tahıl verir. Kâinat ruhunun en geniş ve en yaygın biçimlerinden biridir. Mısır'daki İsis, Yunan mitolojisindeki Gaia, Mezopotamya'daki İştar, Hintlerin Şakti'si ve bunlar gibi onlarca diğer tanrıçalar bu kültürün bir parçasıydı.

Oryantal dans kendine has tarzıyla yaklaşık 10. Yüzyılda romanlar tarafından Hindistan'dan Orta Doğuya getirmişlerdir. Bu göçebe gruba Mısır' da Ghawazee adı konmuş. Bu aşiretin aile erkekleri genellikle müzikle uğraşır kadınları ise düğünlerde, festivallerde ve bayramlarda dans ederek para kazanırlardı. Sonra Ghawazee aşireti kendi dans kültürlerinin içine farklı halkların dans kültürlerinden olan zili getirdiler.

Giydikleri kıyafetler ise gömlek, çok bol pantolonlar, şalvarlar ve dirsekten aşağı doğru sarkan uzun kollu kaftandı. Kalçaya da bir ya da iki tane püsküllü şal takarlardı. 1516 ve 1517 yıllarında yapılan Mercidabık ve Ridaniye savaşları sonucunda Mısır tamamen Osmanlığı egemenliği altına girdi. Bundan sonra Osmanlı' nın dans anlayışı değişmeye başladı. Mısır kültüründen gelen kalça, vücudun üst kısmı ve kollar hareketlerinin yanı sıra, göbek hareketleri önemli bir rol oynamaya başladı.

Bayan dansçılara Çengi yani çengane veya da çingane denirdi, erkek dansçılara ise Köçek deniliyordu. Çengilerle Köçekler eğlence dünyasında önemli bir yere sahiplerdi. Çengileri kol adında bir örgüt yönetirdi. Kolbaşıları yardımcısıyla birlikte 12 tane dansçıyı yöneticilik yaparak bunları yönetirlerdi. Oryantal Osmanlı zamanında ise Ankara ve çevresinde büyük bir ilgi görmüştür. Doğudan gelen kültür oryantal dansı bu şekilde günümüze kadar aktarılmıştır.