DÜĞÜN DANSI GİRİŞLERİ NASIL OLMALIDIR?

blog yazısı ekle !

DÜĞÜN DANSI GİRİŞLERİ NASIL OLMALIDIR?

Giriş aşaması, bir konunun nasıl ilerleyeceği hakkında bilgi vermekte ve konunun içeriği hakkında fikirler sunmaktadır. Bu durum, bütüncül bir bakış açısı gerektiren her alanda geçerli olduğu gibi dans için de geçerlidir. Özellikle hayatınızın geri kalanını sürdüreceğiniz insanla yaptığınız ilk resmi danstan bahsediyorsak dansta giriş kısmı daha da önemli hale gelmektedir.

Ankara'da Düğün Dansı Kursu için nerelere gidebilirsiniz?
Ankara Düğün Dansı

Düğün dansı için bir giriş, dansın atmosferini kucaklayacak ve anın eşsizliğine katkı sağlayacak bir şekilde olmalıdır. Unutmamak gerekir ki, giriş en az dans kadar önemli ve akılda kalıcı olmaktadır. Bu açıdan, dans girişleri dansın değerli parçalarından biridir ve üzerinde önemle durulması gerekir.

Dans girişlerinin nasıl olacağı tamamen çiftlerin inisiyatifinde olan bir konudur. Salona sade bir girişin yapılabildiği gibi çok farklı ve özgün bir giriş de yapılabilir. Dans girişleri -ister sade olsun ister daha önce yapılmamış bir tarz olsun,- bir koreografi eşliğinde yapılmaktadır.

En çok kullanılan dans girişinde gelin ve damat yan yana durarak eller göğüs hizasında birleşir. Salon girişindeki bu pozisyondan sonra, damat boştaki eli ile geline salona girmeleri için nazik bir şekilde mesaj verir. Çift adımları, aynı anda başlayarak dansın yapılacağı alana doğru konukları selamlayarak ilerler. Bu ilerleme anı çeşitli koreografiler eşliğinde süslenebilir. - Örneğin her adımdan sonra ayağı yere hafif dik bir şekilde basma ya da bir duraklama vb. gibi – Daha sonra çiftler, yapacakları dansa göre başlangıç pozisyonlarını alır ve davetlilerin meraklı bakışları arasında ilk danslarını yaparlar.Popüler dans girişleri dışında çiftler, kendi düşündükleri farklı bir mizansen eşliğinde de dans girişlerini gerçekleştirebilirler. Ülkemizde çok fazla yapılmasa da tiyatral bir hava verilerek de dans girişleri yapılmaktadır. Dans girişi için müzik kullanımı, girişin etkisini arttıran önemli bir unsur ve unutulmayacak bir dans ortamına zemini hazırlayan bir habercidir.

Dans ve giriş koreografileri, etkisini hayat boyu sürdürecek ve çiftlerin gülümseyerek hatırlayacağı ilk geceye eşlik etmektedir. Bu bakımdan üzerinde önemle durulması ve özel bir eğitimle bu geceye hazırlanmak gerekir. Bu konu için çeşitli dans kursları kaliteli eğitimleri ile çiftlere hizmet vermekte ve çeşitli semt kursları ile Ankara bu konuda önde gelen şehirlerden biri olmaktadır.